Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Sprawozdanie finansowe 2019
Data utworzenia
2020-05-11
Obowiązujący
2020-05-11 -
Opis

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Zespołu Szkół w Jabłonnie  sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Administracyjnego Szkół w Jabłonnie.

ścieżka dostępu:

https://zasz_jablonna.bip.gov.pl/zespol-szkol-w-jablonnie/

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Szyszka Beata
Dodano do BIP dnia: 2020-05-11 20:53:38